Työturvallisuuskurssi

Suorita työturvallisuus­kortti, tulityö­kortti tai alku­sammutus­koulutus

Työturvallisuuskortti, tulityökortti ja alkusammutuskortti ovat kaikki osoituksia käytännön työturvallisuuden hallinnasta. Koulutusten käyminen ei ole lakisääteistä, mutta yhä useammalla työpaikalla, etenkin yhteisissä työpaikoissa, edellytetään osaamisen hallintaa, josta kortti toimii todisteena. Tältä sivulta löydät tiivistä tietoa koulutuksista ja muista työturvallisuuteen liittyvistä palveluistani. Järjestän kursseja Oulun, Kemin ja Tornion seutujen ohella koko Suomessa ­ota yhteyttä, niin voit kertoa lisää sinun tai työyhteisösi koulutustarpeista. Muista, että työturvallisuuskoulutus ei milloinkaan ole hukkainvestointi, vaan pikemminkin sijoitus turvalliseen, tuottavaan työarkeen.

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Yhteisiä työpaikkoja ovat esimerkiksi erilaiset rakennustyömaat tai teollisuusyritykset, joiden sisällä toimii useita eri alihankkijoita. Työturvallisuuskortin suorittaneet tietävät siten yhteisen työpaikan työturvallisuusmääräykset ja -suositukset.

Työturvallisuuskortin tarkoitus on varmistaa, että kaikki yhteisellä työpaikalla tietävät työturvallisuuden perusvaatimukset. Tällaisia vaatimuksia voivat olla esimerkiksi asianmukaisten suojavarusteiden käyttö, oikeanlaiset varusteet sekä toimintamenetelmät. Yksi kortin tärkeimpiä käytännön tavoitteita on pyrkiä vähentämään työtapaturmia, vaaratilanteita ja haitallista kuormittumista.

 

Työturvallisuuskortin uusiminen tehdään 5 vuoden välein.

Työturvallisuuskortti maksaa noin 105 -120 euroa + ALV koulutuspaikasta riippuen. Tarkan hinnan saat ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssin hinta sisältää koulutuksen, oppimateriaalin, tarvittaessa koulutustodistuksen, työturvallisuuskortin ja koulutuspäivänilmoitetut tarjoilut. Ei mitään lisä- tai piilokuluja.

Järjestän yrityksille  suunnattuja omia koulutuksia erillisten sopimusten mukaisesti.

Tulityökortti

Tulityökortti velvoittaa kaikkia tulitöitä tekeviä, vartioivia tai valvovia henkilöitä. Tulityökurssin keskeisenä tavoitteena on kiinnittää huomio tulityöonnettomuuksien ennaltaehkäisyyn; kurssilla opitaan keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistukset sekä eri osapuolten vastuut. Kurssin jälkeen työ osataan tehdä turvallisesti ja ymmärretään ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys.

Tulityökortti on osoitus paitsi tulitöiden turvallisesta hallinnasta, myös siitä, että tulityöt on tehty oikein. Mikäli työssä tapahtuu jokin aineellinen vahinko ja selviää, että työn tehneellä henkilöllä ei ole voimassa olevaa tulityökorttia, voivat yrityksen saamat vakuutuskorvaukset laskea huomattavastikin.

Kuten työturvallisuuskortin, myös tulityökortin uusiminen on tehtävä 5 vuoden välein.

Tulityökortti maksaa noin 115 – 135 euroa + ALV koulutuspaikasta riippuen. Tarkan hinnan saat ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssin hinta sisältää koulutuksen, oppimateriaalin, tarvittaessa koulutustodistuksen, tulityökortin ja koulutuspäivän ilmoitetut tarjoilut. Ei mitään lisä- tai piilokuluja.

Järjestän yrityksille  suunnattuja omia koulutuksia erillisten sopimusten mukaisesti.

Alkusammutuskoulutus / AS1-koulutus

Alkusammutuskoulutuksessa (AS1-koulutus) käydään läpi syttymisen ja palamisen periaatteet, jonka jälkeen alkusammutusta harjoitellaan käytännössä. Koulutus on kestoltaan noin 2-3 tuntia sisältäen teoria- ja käytäntöosuuden.

Alkusammutusosaaminen on työpaikan työturvallisuuden perusasioita. Koulutuksen käynyt saa valmiudet ja tiedon siitä, miten toimia tulipalon syttyessä. Jokaisella työpaikalla on oltava alkusammutus- ja ensiaputaitoinen henkilö.

Alkusammutuskortti on voimassa viisi (5) vuotta koulutuksesta.

Alkusammutus AS1-koulutuksen hinta on noin 55-65 euroa + ALV. Tarkan hinnan saat ilmoittautumisen yhteydessä.

Alkusammutuskoulutus

Muut palveluni

Olen työurani aikana toiminut tiiviisti työsuojelun ja työturvallisuuden parissa. Tästä syystä pystyn tarjoamaan yrityksille laaja-alaista konsultointia ja koulutusta myös näihin liittyen. Lisäksi pystyn laatimaan riskianalyysejä ja pelastussuunnitelmia.

Minulla on myös Liikenteen turvallisuusviraston (TRAFI) myöntämä ammattipätevyyskoulutuskeskuksen oikeus kuorma- ja linja-autonkuljettajien jatkokoulutuksen antamiseen

Ota yhteyttä, mikäli haluaisit kysyä lisää palveluistani, tiedustella seuraavia kursseja tai tilata koulutuksen työntekijöillesi!

Kärppä Antti